Hur ska ungdomshem hantera allt grövre brottslighet?

10 min
  • Ungdomsbrottsligheten blir allt grövre och går ner i åldrarna, samtidigt som rekryteringen till kriminella nätverk kryper ner till barn i tio till tolv års ålder.
  • En myndighet som hamnat i fokus i samband en uppmärksammad fritagning i somras är Statens institutionsstyrelse, SiS. 
  • Hör Marie Jönsson, institutionschef för Tysslinge SiS-hem utanför Södertälje, om hur ungdomshemmen ska hantera den allt grövre brottsligheten.