Norden

Finlands Nordenminister vill se bättre Nordensamarbete

1:26 min

Finlands Nordenminister Thomas Blomqvist vill ha ett bättre samarbete i Norden vid framtida kriser, säger han till Sveriges Radio. Bland annat vill han se en krismanual som ska underlätta koordineringen och kontakten inom Norden.

– Jag skulle vilja se någon form av manual så att vi håller en mera systematisk kontakt. Nu har vi haft massor av kontakt men mer utifrån ett spontant behov, i stället kunde man kanske haft en manual och en plan för något som ingen kunde förutse, säger Thomas Blomqvist, Finlands Nordenminister.

De nordiska samarbetsministrarna vill att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. En vision som de enades om för ett år sedan. Men coronapandemin har ändrat förutsättningarna för målsättningen och påverkat samarbetet negativt, anser Finlands Nordenminister Thomas Blomqvist.

Det är inte alltid en lätt balansgång, medger han, när regionens gemensamma intressen ställs mot de enskilda staternas i kristider.

När pandemin slog till fattade de nordiska länderna egna beslut, däribland att stänga gränserna. Finland har nyligen lättat på gränsrestriktionerna för flera länder, däribland Sverige. Ett beslut som kommer att omprövas på måndag, det eftersom att smittspridningen i Sverige har ökat under de senaste två veckorna.

– Det primära ansvaret för oss som politiska beslutsfattare, tjänstemän och myndigheter är det egna landets befolkning, säger Thomas Blomqvist.