ለበዳ ኮኖና ቁሩብ ይውስኽ፡ ሓሙሽተ ሰባት በቲ ሕማም ሂወቶም ይስእኑ

1:40 min

በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ሎሚ ብመንገዲ ኣንደሽ ቴግነል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ኮቪድ-19 ኣብ ሽወደን ቁሩብ ምውሳኽ ኣርእዩ ከምዘሎ ገሊጹ፡፡ እቲ ምውሳኽ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ከምዘሎን እቲ ክኸይድ ዝጸንሐ ናይ ምጉዳል ኣንፈት ተቐይሩ ስለዘሎ፡ ንተኽእሎ ምዉሳኽ ለበዳ ንምግታእ፡ ኣብ ስቶክሆልም ሓድሽ ተወሳኺ እገዳ ክትኣታተው ከምዝኽእል ኣተንቢሁ፡፡

– ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ኣብ ስቶክሆልም ንምግታኡ፡ ምናልባት ተወሳኺ ውሳነ ክነእቱ ከድልየና’ዩ፡፡ ብዛዕባኡ ንዘራረብ ኣለና፡ ይብል ኣንደሽ፡፡


ኣንደሽ ቴግነል ኣብ’ቲ መግለጺኡ፡ ሕማም ኮሮና ከምዘይጠፍአ ክንዝክር ኣገዳሲ ሙዃኑ ሓቢሩ፡፡


– ኣብ እዋን ለበዳ ንነብር ከምዘለና ክነዘኻኽር እኹል ምኽንያት ከምዘለናን፡ ንነዊሕ ግዜ ድማ ኣነባብራና ምስኡ እንዳ መዓራረና ክንከይድ ክንግደድ ሙዃንና ምዝካር ኣገዳሲ’ዩ፡ ይብል ኣንደሽ፡፡


ብመሰረት ካብ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ዝተረኽበ ኣሃዝ፡ ኣብ ሽወደን፡ ካብ ዓርቢ ኣትሒዙ፡ ሓሙሽተ ሰባት ብኮቪድ-19 ሞይቶም ኣለው፡፡ ቁጽሪ በዚ ለበዳ ሂወቶም ዝሰኣኑ ብጠቕላላ 5870 በጺሑ’ሎ፡፡ ብዝሒ እቶም ክሳብ ሕጂ በዚ ሕማም ተለኺፎም ዘለው ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ጸብጻብ ብ1,200 ብምውሳኽ፡ ናብ 89,436 ደይቡ ይርከብ፡፡


ኣብ ኤዉሮጳን ኣብ ዓለምን እቲ ለበዳ እንዳወሰኸ ይኸይድ ከምዘሎ እዉን ተሓቢሩ ኣሎ፡፡ ኣብ ኤውሮጳ ከባቢ 200,000 ሰባት በቲ ሕማም ሂወቶም ስኢኖም ኣለው፡፡