Mot eller trafikplats - varför heter det olika?

1:59 min
  • På- och avfarter till motorväg kallas både för "trafikplatser" och för "mot", det senare framförallt kring Göteborg men även i bland annat Västerås.
  • Sven-Göran Malmgren vid Göteborgs universitet menar att ordet "mot" lanserades 1956 av professorn i nordiska språk Ture Johannisson. Själva ordet kommer från fornsvenskan och betyder ungefär "möte". 
  • Sofia Tingsell på Språkrådet tror att det huvudsakligen är ett politiskt beslut varför det inte heter samma sak över hela landet och att det finns lite olika idéer inom förvaltningarna på vilket ord som är bäst.