UTBILDNING

Höjer skolresultaten med extra handledning

1:36 min
  • Skolsegregationen i Göteborg är stor. Skolor där många har utländsk bakgrund har färre behöriga lärare och eleverna får lägre snittbetyg.
  • Men på vissa håll ger studiehandledare från Göteborgs stads språkcentrum, som är med som stöd på lektionerna, goda resultat. 
  • "Vi är en bro mellan de tidigare kunskaperna och det svenska skolsystemet", säger Liliana Casimiro, studiehandledare.