Försvarsmakten

Färre officerare i Västernorrland när många pensionerar sig samtidigt

2:10 min
  • Det sker ett generationsskifte inom försvarsmakten då flera officerare pensionerar sig och nyutbildade officerare rekryteras.
  • Inom försvarsmaktens grupp i Västernorrland kommer runt 25 till 30 procent av alla officerare pensionera sig inom de kommande 7 åren.
  • "Det har blivit ett litet berg av folk i åldersgrupperna 55 till 60 år och den nya rekryteringen har legat lite efter", säger Bengt Ivar Rådström, chef för västernorrlandsgruppen.