byggnadsminne

Fyren på Östergarnsholm angripen av hussvamp

1:53 min
  • Den byggnadsminnesmärkta fyren på Östergarnsholm har angripits av hussvamp, skadorna upptäcktes i somras och bedöms som omfattande och allvarliga.
  • Föreningen har begärt hjälp från bland annat länsstyrelsen.
  • "Det här är ett stort arbete, det kommer inte gå på ett år, när vi sanerat måste allt återställas i ursprungligt skick", säger Jan Åberg, ordförande i Östergarns hembygdsförening och ägare till fyren.