Coronaviruset

Studier om blodplasma som behandling vid covid-19 står stilla i Sverige

1:56 min

Tidigare i år startades två studier om blodplasma som behandling vid covid-19 i Sverige. Nu har studierna pausats eftersom det finns för få patienter att testa behandlingen på.

I våras startade två svenska studier där man testar att ge blodplasma från personer som tillfrisknat från covid-19, till patienter som är sjuka i sjukdomen. Förhoppningen är att antikropparna i blodet från de tillfrisknade ska hjälpa till att bekämpa viruset.

I USA godkändes så kallad konvalescentplasma nyligen som behandling vid covid-19, men utan att det gjorts randomiserade studier. Det vill säga utan att patienter lottats till behandlingen.

Och hittills har inga färdiga svenska resultat kunnat presenteras. Orsaken? Det saknas nu covid-19-patienter i Sverige att testa behandlingen på.

Inför att man skulle inleda en randomiserad studie vid Karolinska institutet, fanns för få sjuka patienter. Detsamma gäller studien vid Skånes universitetssjukhus, där man hittills bara behandlat en handfull patienter, berättar Magnus Rasmussen, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i infektionsmedicin:

- Vi har helt enkelt för få patienter som ligger på sjukhus i covid-19. Det var ju ingen som visste hur detta skulle bli då vi planerade studien. Vi tror ju ändå att det kommer fortsätta uppträda små utbrott i samhället och att det kommer komma patienter som kommer behöva sjukhusvård för covid-19 och då ska vi vara förberedda. Vi tror inte på något sätt att vår studie kommer bli störst och bäst men den kan bidra med en liten pusselbit till en ökad förståelse av den behandlingens roll. Frågan om konvalescentplasma är en bra behandlingsmetod eller inte, den tycker vi inte är slutligt besvarad.