Djur och människor

Mänsklig kontakt gör vilda djur mer oförsiktiga

1:07 min

Vilda djur som har kontakt med människor förlorar till viss del sin instinkt att vara rädda för rovdjur. Mänsklig påverkan kan också leda till genetiska förändringar hos djurarter.

Vilda djurs instinkt att vara rädda för rovdjur riskerar att minska snabbt efter kontakt med människor genom fångenskap, urbanisering eller att de hålls som husdjur. Det menar forskare som analyserat resultaten från 173 tidigare studier av sammanlagt 102 vilda djurarters beteendeförändringar.

Analysen visar att kontakt med människor, framförallt husdjurshållning och även urbanisering, snabbt dämpade många av djurens naturliga beteenden som ska skydda dem mot rovdjur - så som vaksamhet och flykt. Man har också sett att hos djur som haft kontakt med människor över flera generationer så minskar den individuella variationen och det sker en genetisk förändring hos djurarterna, troligtvis för att den isolerade miljön gör att trycket av naturligt urval minskar.

Forskarna menar att det här är viktig kunskap för bevarandet av arter, för djurhållning och rehabilitering av skadade djur och inom stadsplanering.

Referens: Geffroy, Benjamin. et al. "Evolutionary dynamics in the Anthropocene: Life history and intensity of human contact shape antipredator responses". PLOS Biology, 2020. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000818.