Svensk el

Mindre el kan skickas från norr till söder

1:58 min
  • Industrisatsningar gör att Norrbotten behöver allt mer el framöver och därmed kan mindre levereras till södra Sverige, visar en ny rapport från region Norrbotten.
  • I Region Skåne är politiker från Alliansen oroliga över elförsörjningen och vill att elnätet byggs ut så att mer el kan levereras från just norr.
  • "Vi har idag en hög elproduktion i norra Sverige och vi måste se till att den kommer hela Sverige till gagn", har regionrådet Anna Jähnke (M) sagt.