USA-valet

Därför röstar så få amerikaner

2:11 min

Jämfört med i Sverige är det amerikanska valdeltagandet lågt – i presidentvalet 2016 röstade 55,5 procent av de 250 miljoner röstberättigade amerikanerna.

– Bland annat beror det på att väljare uppfattar röstningssystemet som krångligt, säger Anders Ask, utrikesredaktör på Ekot.

Varför är valdeltagandet så lågt?

Enligt forskningen finns det flera orsaker. Det handlar bland annat om att väljare uppfattar att röstningssystemet är krångligt, ser olika ut i olika delstater, men innehåller oftast olika typer av förhandsregistrering. Dessutom anser kritiker att det i vissa delstater finns för få vallokaler och det i kombination med andra juridiska begränsningar kring vilka som får rösta ger ett lägre valdeltagande. Även poströstning betraktas av många röstberättigade som krångligt. Att själva valdagen alltid infaller på en helgfri tisdag, det vill säga många arbetar den dagen, är en annan faktor som påverkar.

Vilka är de andra orsakerna?

Två saker framhålls av forskare och debattörer. Dels att elektorssystemet vid presidentvalet gör att många delstater redan på förhand kan betraktas som avgjorda och det gör att vissa väljare i de delstaterna tycker det känns onödigt att rösta och, framför allt, en uppgivenhet om möjligheten att förändra, det vill säga en allmän misstro mot politiker, inte minst de styrande i Washington D.C., gör att viljan att rösta minskar. Samtidigt pekar andra på att engagemanget i lokala val ofta är stort i USA.

Hur många väntas rösta i år?

Det är väldigt svårt att förutspå. Det som talar för ett större valdeltagande är att engagemanget för och emot de båda kandidaternas denna gång är kraftigt. Det som gör det mer osäkert är inte minst hur covid 19-pandemin påverkar viljan att gå till vallokalerna och kopplat till det hur omfattande poströstningen blir denna gång. Den väntas stiga, men hur mycket?