Migrationspolitik

EU:s migrationsmål: fler som återvänder till sina ursprungsländer

2:00 min

Färre personer som söker asyl i Europa och fler som återvänder till sina ursprungsländer är målsättningen för EU:s nya migrationspolitik, som kommissionär Ylva Johansson presenterar i dag.

– Det kommer att vara väldigt mycket fokus på återvändande, säger Ylva Johansson, kommissionär ansvarig för migration.

– Och jag menar att det politiskt finns ett ganska starkt stöd bland EU-medborgare för att ta emot flyktingar och välkomna migranter, men det finns en oro att vi inte kan göra skillnad på de som har rätt att vara här och de som inte har rätt, säger hon.

Och den sållningen ska ske redan vid EU:s yttre gräns genom en obligatorisk snabbscreening med fingeravtryck, hälsotest, säkerhetstest och identifiering, som får ta max 5 dagar.

Ylva Johansson menar att många är migranter och kommer från länder med få accepterade asylansökningar och ska avvisas. Andra får en asylprocess precis som idag.

För att undvika automatiska avvisningar, vill hon bygga en övervakningsmekanism. Europas databas Eurodac med alla fingeravtryck ska förändras så att personer inte kan försvinna och sedan dyka upp i ett annat land.

Obligatorisk Solidaritetsmekanism är rubriken som ska styra hur ansvaret för asylsökande ska fördelas. Varje land har en kvot utifrån folkmängd och BNP, men det behöver inte betyda människor som kommer in i landet, något som Ungern och Polen sagt nej till.

De kan enligt förslaget idag i stället välja att ägna sin kraft åt återvändanden, till exempel skaffa fram id-handlingar och idka diplomati med ursprungsländer.

Att EU bygger partnerskap med länder utanför unionen är en viktig pusselbit för att få fler migranter att stanna i sina hemländer. I praktiken tycks förslagen innebära att flyktingar och migranter i stor utsträckning blir kvar där först landat, i Grekland, Italien och Spanien. De blir kanske minst nöjda, säger Ylva Johansson men tillägger att hon tror att många inte kommer bli nöjda med förslagen.

– Min bild är att vi kommer ha 27 länder som inte är nöjda med mina förslag, säger hon och skrattar till.

– Men egentligen är det bättre om jag har 27 missnöjda länder som är beredda att sätta sig och förhandla än om jag skulle ha hälften av länderna som sa "Perfekt! Det här är precis vad vi behöver" och den andra halvan missnöjd. Då har man ett svårare läge att nå fram, säger toppolitikern.