23 september

Regionens hemsida tillgänglighetsanpassas

1:28 min
  • På Region Gotland har man under två års tid jobbat med att tillgänglighetsanpassa hemsidan.
  • Från och med den 23 september gäller ny lagstiftning som betyder att myndigheters hemsidor måste vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning.
  • Det handlar till exempel om att anpassa kontrasterna och att man kan navigera hemsidan med hjälp av ett tangentbord, men ännu kvarstår arbete med att göra PDF-filer tillgängliga för alla.