Förskolan

För stora barngrupper på förskolor i Västernorrland

0:33 min
  • Barngrupperna på förskolorna i Västernorrland är för stora, enligt en enkät som Lärarförbundet gjort bland förskolepersonal.
  • I länet är 56 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de borde vara.
  • Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett till treåringar inte vara större än tolv barn och för äldre barn är rekommendationen max femton barn per grupp.