Den segregerade skolan

Politiker: Större skola på Vallby kan samla elever med olika bakgrund

1:21 min
  • Västerås stad vill slå ihop Vallbyskolan och Norra Vallbyskolan till en ny större, enhet för att försöka bygga bort skolsegregationen.
  • På så sätt kan man samla elever från olika bakgrund i samma skola, även om det inte är hela lösningen, menar Anna Lundberg (L), ordförande i Västerås grundskolenämnd.
  • "Det finns ju olika delar på Vallby; det finns en höghusdel och många där går på Vallbyskolan, sedan har vi mer villabebyggelse och de går på Norra Vallbyskolan - med en ny skola så finns möjligheten att de kan mötas i klassrummet."