Coronapandemin

Fortsatt få fall av covid-19 i Kalmar län

0:33 min
  • Covid 19-fallen är fortsatt låga i Kalmar län och det har inte varit några lokala utbrott den senaste veckan, det skriver länsstyrelsen i sin senaste uppdatering om sjukdomsläget.
  • Det kommunerna gör nu är att förbereda sig inför eventuella nya lokala utbrott, men det arbetet har komplicerats av en hög sjukfrånvaro.

  • Det är också en fortsatt hög efterfrågan på självtester och i alla kommuner går det nu att få både tid och möjlighet att hämta ut kitt för provtagning samma dag.