barn och unga

"Det är viktigt att både barn och vuxna läser"

1:08 min
  • Enligt en ny rapport från Svenska Förläggareföreningen läser barn och unga allt mindre.
  • Carina Norderäng, bibliotekarie på Gråbobiblioteket, menar att barn gör som vuxna gör – inte som vuxna säger.
  • "Vi kan inte säga 'läs en bok' och så sitter vi själva med Facebook", säger hon.