Region Västernorrland

Beslut taget om ny närsjukvårdsorganisation

0:45 min
  • Den nya närsjukvårdsorganisationen kommer innehålla tre närsjukvårdsområden, Norra, Västra och Södra, det beslutades på regionfullmäktige på onsdagen.
  • I områdena kommer primärvården att samordnas med en stor del av sjukhusens verksamhet till exempel medicin, akutmottagning och kardiologi.
  • Grundmeningen med den nya närsjukvårdsorganisationen är framför allt att samarbeta om vården av de multisjuka äldre och kroniskt sjuka.