USA-valet

270 elektorer – då är valet avgjort

2:06 min

USA går till val – och systemet mer elektorsröster skiljer sig från hur val går till i till exempel Sverige.

– Det är elektorerna som väljarna egentligen röstar fram tredje november, även om det står Joe Biden eller Donald Trump på valsedeln, säger Anders Ask, utrikesredaktör på Ekot.

Varför är elektorerna viktiga?

Det är elektorerna som väljarna egentligen röstar fram tredje november, även om det står Joe Biden eller Donald Trump på valsedeln. I mitten av december väljer sedan elektorerna formellt president. De är då bundna att lägga sina röster på den kandidat som vunnit i den delstat som elektorerna representerar, om de bryter mot det, vilket mycket sällan sker, kan de straffas, olika hårt i olika delstater.

Varför har man det här systemet?

Det står inskrivet i konstitutionen från slutet av 1700-talet, och det fanns två huvudskäl till att systemet infördes. Det första var att de ansvariga – USA:s så kallade grundlagsfäder – var oroliga för att väljarna vid direktval skulle kunna manipuleras, det här var ju då en ny oprövad demokrati, och de ansåg att det behövdes ett slags filter som såg till att människor inte röstade fram någon med till exempel diktatoriska tendenser. Det andra skälet var att elektorerna skulle ge inte så befolkningstäta, delstater lite mer att säga till om i valet av president. De här skälen och alltså själva elektorssystemet, ifrågasätts ju allt oftare och med större kraft – kritikernas vanligaste argument är att systemet inte är demokratiskt, eftersom det inte alltid är den som får flest röster i valet som blir president.

Varför är de just 538?

Det är uträknat så att delstaterna tilldelas lika många elektorer som de har representanter i kongressen, och slår man ihop antalet senatorer – 100 stycken – och antalet ledamöter i representanthuset – 435 – och till det lägger tre elektorer som representerar huvudstaden Washington D.C. så blir det 538.

Det innebär att den som vinner 270 eller fler av dessa elektorer väljs till president.