Pedagoger slår larm

Sex av tio barngrupper i länet för stora

1:46 min
  • Sex av tio barngrupper på förskolorna i Stockholms län är större än Skolverkets rekommendation, visar statistik från myndigheten.
  • Varannan förskolelärare uppger i en enkät som Lärarförbundet gjort att de inte hinner med sitt uppdrag.
  • "Det blir svårt att tillgodose varje barns behov i en stor grupp" säger Anna Bäck, vice ordförande på Lärarförbundet.