CORONAVIRUSET

Coronavård av äldre granskas: "Vissa hade önskat mer läkarkontakt"

1:38 min
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör en fördjupad granskning av coronasjukvården för patienter i omkring 90 äldreboenden över hela landet.
  • I Region Norrbotten granskas sjukvården för patienter i två boenden i Piteå kommun och ett boende i Gällivare.
  • Syftet är att ta reda på om patienterna har fått individuella medicinska bedömningar av läkare, om de sedan fått vård och behandling utifrån bedömningarna och om det funnits förutsättningar att ge ordinerad vård.