ምስ ምዉሳኽ ለበዳ፡ ኣብ ስቶክሆልም ስድራ-ቤታ ክኽርተና ዝእዝዝ መምርሒ ክወጽእ ተኽእሎ'ሎ

2:06 min

ኣብ ስቶክሆልም ካልኣይ እብረ ለበዳ ንምቁጽጻር፡ ምሰ ብኮሮና ዝተለኽፈ ዝቕመጡ ሰባት፡ ኣብ ገዝኦም ንክዉሸቡ ዘገድድ መምርሒ ተግባራዊ ክኸዉን ከምዝኽእል፡ ዳይሬክተር ሕክምና ክንክን ኣብ ዞባ ሰቶክሆልም ብዮርን ኤሪክሰን፡ ምስ ኤስ.ቨ.ተ. ትማል ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ሓቢሩ።


ኣብ ናይ ሰሉስ 22 መስከረም ጋዜጣዊ መግለጺኡ፡ ሃገራዊ ክኢላ ስነ-ልበዳ፡ ኣንደሽ ቴግኔል፡ ነቲ እናቐነሰ ክኸይድ ዝጸንሐ ተርእዮ ለበዳ ተቐይሩ ቁሩብ መዉሳኽ ስለዘርኣየ፡ ንምቁጽጻሩ ኣብ ስቶክሆልም ሓድሽ መምርሒ ክወጽእ ከም ዝኽእል ጠቒሱ ኔሩ።


ኣብ’ቲ ናይ ትማል ምሸት ኣብ መደብ ’ኣክትዌልት’ ኤስ.ቨ.ተ. ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብዮርን ኤሪክሰን፡ ዞባ ስቶክሆልም ብዛዕባ እቲ ክውሰን ተሓሲቡ ዘሎ ቐይዲ ምስ በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ይዘራረብ ምህላዉ ጠቂሱ።