DEN SEGREGERADE SKOLAN

Skolan som lockar behöriga lärare till ett utsatt område

1:59 min
  • På flera platser i landet är lärarbehörigheten lägre på skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund, visar Sveriges Radios granskning.
  • Men i Borås ser det annorlunda ut, och en skola som lyckats extra väl med att locka till sig behöriga lärare är Bodaskolan.
  • "Man märker att man gör stor skillnad, både när det gäller eleverna och hela familjer", säger Ulla Åslund som arbetat på skolan sedan -78.