Utryckning

Fartyg läckte olja vid Elleholm

  • Kustbevakningen är på onsdagseftermiddagen framme i Elleholm i Karlshamn där ett larm kom vid lunchtid att ett lastfartyg läckt olja.
  • Enligt räddningstjänsten som var först på plats uppskattas mängden som har läckt ut till 50 liter. 
  • Räddningstjänsten la ut länsar så att oljeläckaget kunde begränsas. Kustbevakningen tog sedan över men behövde inte sanera efter utsläppet.