P4 Väst granskar flickhemmet

Behandlingsassistent träder fram: Var som en uppfostringsanstalt

2:04 min
  • Ännu en behandlingsassistent träder nu fram och berättar om förhållandena på HVB-hemmet i Västsverige som P4 Väst granskar. Inger Persson är undersköterska och arbetade på hemmet i två år.
  • Hon beskriver hemmet som en uppfostringsanstalt där svårt traumatiserade flickor skulle disciplineras istället för att få den vård som hemmet utlovade. 
  • Flickhemmets ägare har inte velat kommentera vare sig P4 Väst granskning eller den utredning som IVO, inspektionen för vård och omsorg nu genomför om hemmet.