Busstrafiken

Ny linje: Kompromiss när busstrafik i Östernärke bantas

0:25 min
  • Idag fattade regionens samhällsbyggnadsnämnd beslutet om vissa neddragningar i busstrafiken i Östernärke.
  • Men - man har gjort en mindre justering genom att skapa en ny linje med två avgångar på morgon och två på eftermiddagen på sträckan Hampetorp- Odensbacken - Sköllersta - Kumla.
  • De andra neddragningarna i busstrafiken träder i kraft i december nästa år 2021, M, L, SD och MP yrkade på återremiss eller avslag på beslutet.