DEN SEGREGERADE SKOLAN

Färre segregerade skolor i Karlstad

1:58 min
  • Skolsegregationen har ökat i Värmland, enligt en granskning av Sveriges Radio. 
  • Men i Karlstad är trenden tvärtom, då man öppnat upp skolor i socioekonomiskt utsatta områden.
  • ''Vi är priviligierade att få ha öppnat upp vår skola på Gruvlyckan då det är ett blandat område'', säger Brian Tucek, rektor på  Internationella Engelska skolan.  

Tydlig segregation i undersökningen = att elevsammansättningen skiljer sig minst 20 procentenheter från snittet i kommunen vad gäller utländsk bakgrund eller eftergymnasial utbildning hos någon av föräldrarna. Utländsk bakgrund innebär här att eleven är utlandsfödd, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

Sveriges Radios undersökning visar att skolsegregationen har ökat i hela landet. En av fyra grundskolor har idag en tydligt avvikande elevsammansättning.