Slutförvar

Miljörörelsen skeptisk till beslutet om slutförvar

1:10 min
  • Miljörörelsen tycker att beslutet att säga ja till ett slutförvar i Forsmark är förhastat.
  • På onsdagen stod det klart att arbetsutskottet i kommunstyrelsen i Östhammar säger ja till slutförvaret av kärnavfall.
  • Åsa Lindstrand, ordförande för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, tycker att beslutet kunde väntat till årskiftet.