Bokmässan 2020

Så kom bokmässan i Göteborg till Umeå

2:19 min
  • Bibliotekarien Annika Edlund i Umeå vill tillgängliggöra bokmässan för fler genom att visa den på storbildsskärm.
  • I dag torsdag drar bokmässan igång i Göteborg, och på grund av pandemin är årets mässa helt digital.
  • "De flesta här i Umeå har aldrig varit på bokmässan. Så nu har man en chans att tillgodogöra sig den kulturen", berättar Annika Edlund.