Den segregerade skolan

Föräldern: En styrka med en blandad elevgrupp

2:21 min
  • Sofia Wildros har båda sina barn på Skogsgårdsskolan i Ronneby. Och hon tycker det är en styrka att det är en blandad elevgrupp på skolan, då det medför tolerans för varandras olikheter.
  • Det är en av de mer segregerade skolorna i länet, där 80 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska.
  • "Jag tror att det är viktigt att man aktivt jobbar för att svenska språket är det som talas i skolan och som förenar elever", säger Sofia Wildros.