Migrationspolitik

Skilda åsikter kring EU:s migrationsplaner

2:00 min

Kommissionens förslag går nu över till medlemsländerna och till EU-parlamentet, där det väntar tuffa förhandlingar. De svenska EU-parlamentarikerna har vitt skilda åsikter om förslaget och många är starkt kritiska.

Vänsterpartiets Malin Björk gillar inte att länder som inte vill ta emot flyktingar istället ska få åta sig att skicka tillbaka de som fått nej på sin asylansökan.

– De länder som inte vill delta i mottagandet ska kunna delta genom att vara bäst på att tvångsavvisa människor. Det är ett obehagligt och ett märkligt förslag, säger hon.

Däremot tycker Malin Björk att det är bra att Kommissionen tar upp nya lagliga vägar in i EU och att man betonar vikten av att rädda liv på Medelhavet.

Det gillar även Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke. Men det är en av få positiva delar i förslaget, enligt henne. Kuhnke tycker att Kommissionen har för stort fokus på återvändande. Och att göra registrering, kontroll och en första prövning på bara fem dagar redan vid yttre gräns riskerar att bli rättsosäkert, menar hon.

– Det krävs oerhörda resurser för att man på fem dagar ska kunna göra en rättssäker process. Vi ifrågasätter det starkt.

Men denna snabba process vid gränsen välkomnas av moderaten Tomas Tobé.

– Det är bra att man kommer med förslag som stärker den yttre gränsen och att vi får en prövning direkt och ökat återvändande av ekonomiska migranter.

Tobé är dock kritisk till att Kommissionen vill utöka familjebegreppet, från dagens kärnfamilj till att även omfatta syskon. Så om en asylsökande kommer till Grekland men redan har en bror i Sverige då ska Sverige ansvara för asylprövning. Tobé befarar att det ska leda till ökad invandringen Sverige.

Liberalen Karin Karlsbro tycker däremot att det är rimligt, för det betyder inte att personen får asyl i Sverige utan bara att ansökan prövas där.

– Så jag tror att det här är en tanke som är fullt rimlig och human.

Nu väntar intensiva och svåra förhandlingar. Både i EU-parlamentet och bland medlemsländerna.

Kommissionen hoppas att de två medlagstiftarna ska enas om grunderna i den nya migrationspolitken redan till årsskiftet. Med tanke på att detta är en oerhört svår fråga som EU tvistat om i flera år är det en väldigt ambitiös tidsplan.