Nytt avtal

Sverige utökar försvarssamarbete med Finland och Norge

1:51 min

Sverige, Norge och Finland skrev idag under ett samarbetsavtal om stärkt militärt operativt försvarssamarbete på Nordkalotten. I en intervju med TV4 säger försvarsminister Peter Hultqvist att det ökade samarbetet ska fungera avskräckande mot Ryssland

– Det här är ju en gemensam ambition från både Sverige, Finland och Norge. Och det här hänger naturligtvis ihop med det säkerhetsläge som ha förändrats över tid, där vi ser en ökad rysk uppbyggnad i Murmansk-regionen med marin och andra resurser, vi ser etablerande av en bas nära Finlands gräns Alakurti, vi ser uppbyggnad ute i hela det arktiska området ifrån ryska sidan och mer av övnings- och operativt beteende på mer avancerad nivå.

Avtalet om utökat militärt operativt försvarssamarbete mellan Sverige Norge och Finland skrevs under idag i Posanger i norra Norge. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och innebär att dom tre länderna ska ha förmåga att genomföra koordinerade militära operationer i kris och konflikt.

De ska gemensamt kunna planera militära operationer för att värna gemensamma intressen i till exempel norra delarna av Finland, Sverige och Norge. Samarbete om planering ska nu sätta igång i en strategisk planeringsgrupp, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

– Sverige, Norge och Finland är beredda att tillsammans ta ett ansvar för stabilitet fred och tröskelhöjande verksamhet i det här området. Det här är inte aggressivt riktat på det sättet, det här är bara ett sätt att markera våran vilja till suveränitet och självständighet och att vi dessutom begriper oss på det säkerhetspolitiska läget. Vi förstår vad det är som händer.