DEN SEGREGERADE SKOLAN

Hälften av niorna på Frödingskolan kom inte in på gymnasiet

1:06 min
  • Trots att skolsegregationen har gått ner i Karlstad finns det fortfarande nio stycken segregerade grundskolor, där Frödingskolan på Kronoparken är den mest segregerade.
  • I våras var det endast hälften av niondeklassarna som var behöriga till gymnasiet. 
  • ''Vi satsar väldigt mycket resurser, men det är alltid svårt att bryta skolsegregationen när folk väljer bort'', säger kommunalrådet Niklas Wikström (L). 

Tydlig segregation i undersökningen = att elevsammansättningen skiljer sig minst 20 procentenheter från snittet i kommunen vad gäller utländsk bakgrund eller eftergymnasial utbildning hos någon av föräldrarna. Utländsk bakgrund innebär här att eleven är utlandsfödd, eller att båda föräldrarna är födda utomlands.

Sveriges Radios undersökning visar att skolsegregationen har ökat i hela landet. En av fyra grundskolor har idag en tydligt avvikande elevsammansättning.