Coronapandemin

Stor digital omställning för många av landets kommuner

2:03 min

Coronapandemin har inneburit en snabb digital omställning för landets kommuner, där både fullmäktige- och nämndmöten har hållits mer eller mindre på distans och de digitala kommunala tjänsterna har blivit populärare enligt Sveriges Kommuner och Regioner.

Men omställningen får inte lämna äldre eller teknikovana i sticket, menar Lena Langlet, som är tillförordnad chef för demokrati och styrning på SKR.

– Det kan uppstå ett digitalt utanförskap. Och här behöver kommunerna vara väldigt nogsamma med att se till att ingen blir utanför för att man inte har tillgång till de digitala miljöerna, säger hon.

SKR genomför just nu inga enkäter till kommuner för att inte belasta dem ytterligare under pandemin, men man har pratat med en rad kommunstyrelseordföranden. Och trenden är tydlig, precis som för stora delar av övriga samhället har pandemin inneburit ett digitalt elddop för kommunerna.

– Det är inte helt lätt att ställa om, bland annat utifrån teknikstrul. Man kanske bor på landsbygd, man har inte samma bra uppkoppling. Vi har också en åldersstruktur, ungefär 25 procent av våra förtroendevalda är plus 70, vilket dels kan påverka kunskapen kring digitala medier.

Anders Wigelsbo är centerpartistisk kommunstyrelseordförande i Sala kommun där man sedan pandemins början har möjlighet att vara med på fullmäktigemöten på distans. Kommunen fick snabbt ta tag i en digital omställning som man hade pratat om länge.

– Vi har haft verktyg innan och nu har vi lärt oss att använda dem på stor bredd. Ett annat exempel är att vi har satt ganska stor fart på digitaliseringen av kommunala tjänster, att ansöka om förskoleplatser eller vad det nu må vara.

Men Anders Wigelsbo menar att tillgången till internet i många landsbygdskommuner liknande Salas är ojämn, vilket påverkar både för förtroendevalda och medborgare.

– Dels har man dålig mottagning eller dålig anslutning på många ställen. Ju fler som använder de digitala tjänsterna, desto sämre blir bandbredden på de mobila tjänsterna. Anslutningen är ett problem för oss. Det är otroligt viktigt att vi inte stänger någon ute, vi måste göra det möjligt för alla att ta del av de tjänster de behöver. Oavsett om de har digital närvaro eller inte, säger han.

Lena Langlet menar att det trots allt har kommit en hel del bra med den snabba omställningen.

– Det positiva är att när man är mer digital har man större närvaro och det blir ett mer jämlikt deltagande för alla syns på samma sätt. Ingen sitter längst bak i salen, säger hon.