COVID-19

Region Skåne avråder inte från Danmarksresor

1:03 min
  • Region Skåne avråder inte skåningarna att åka till Danmark.
  • Detta trots att smittspridningen av covid-19 där ökat kraftigt den senaste tiden.
  • "Det finns risk att att bli smittad i Skåne, det finns risk att bli smittad i Danmark - då ska man vidta samma försiktighetsåtgärder åker över som här" säger Eva Melander som är smittskyddsläkare i Region Skåne.