Militärt

Ryska fartyg kränkte svenskt vatten utanför Vinga

0:40 min
  • Två ryska statsfartyg befann sig den 14 september på svenskt vatten sydväst om Göteborg, utan tillstånd.
  • Försvarsminister Peter Hultqvist säger till TV4 att Sverige protesterat mot kränkningen och att rysk ambassadspersonal har kallats upp till försvarsdepartementet.
  • Den 16 september kom även ett danskt statsfartyg in på svenskt territorialvatten utan tillstånd.