Moskébygget

Islamiska kulturföreningen får förlängt parkeringsavtal

0:29 min
  • Teknik- och fastighetsnämnden i Karlstad förlänger Islamiska kulturföreningens arrendeavtal för parkeringen vid moskén på Rud från ett år med automatisk förlängning till tio år.
  • Det löser problemet med en långsiktig parkeringslösning som gjorde att Länsstyrelsen upphävde bygglovsbelsutet för två veckor sen.
  • Frågan om bygglov för moskén ska nu upp för behandling i stadsbyggnadsnämnden.