SKOLSEGREGATIONEN

"Även om vi har försökt blanda, så blir det kanske ett visst område som tar emot många"

1:54 min
  • Skolsegregationen ökar i hela landet och i Malmö har de skolor som är tydligt segregerade ökat från drygt 60 till 70 procent under de senaste tio åren.

  • Sara Wettergren (L) är kommunalråd i Malmö med ansvar för skola och utbildning och tror att boendesegregationen har bidragit till skolsituationen.

  • "Jag tycker att det är allvarligt, vi gör ju verkligen aktiva åtgärder för att vi ska få en större blandning av barnen i Malmö" säger Sara Wettergren.