Ungdomsvård

Fördubbling av anmält hot och våld på SIS-hem

2:04 min
  • Siffror som P4 Uppland fått ut visar en kraftig ökning i antalet rapporterade hot- och våldsincidenter på SiS-boenden. 
  • Ökningen tros dels bero på att de anställda är mer benägna att anmäla. 
  • Men tyngre kriminalitet hos de intagna och användning av internet pekas också ut.