Den segregerade skolan

Hur man bor är en viktig nyckel till den segregerade skolan 

3:14 min
  • Kommunerna kan inte minska den segregation som finns i skolan.
  • Istället satsar man miljoner på att ge alla elever en likvärdig undervisning. 
  • "Om vi tittar på vad forskning pekar på så är det att den största orsaken är bostadssegregationen. Det är en viktig nyckel för man ser att man har en tendens att välja skola nära det ställe där man bor", säger Yvonne Strandh som är chef för utbildningsförvaltningen i Karlskrona.