Asyl och migration

Kritik mot EU:s migrationspaket: ”Riskerar att bli rättsosäkert”

1:29 min

En snabbare asylprövning är ett av förslagen i EU:s nya migrationspolitik som presenterades idag och som förväntas leda till att fler återvänder. Men förslaget riskerar att bli rättsosäkert, enligt människorättsorganisationen Amnesty.

– Vi ser risken att den initiala prövningen inte kommer att vara rättssäker. I förlängningen finns en risk att personer som är i behov av skydd istället kommer återsändas och ibland riskerar de att utsättas för övergrepp, säger Madelaine Seidlitz som är migrationsjuridiskt ansvarig på Amnesty.

Migranter som kommer till EU:s yttre gräns ska alltså identifieras, lämna fingeravtryck,och genomgå en hälso- och säkerhetskontroll. Därefter hamnar asylsökande som sannolikt kommer få ett nej i ett snabbspår och inom tolv veckor ska det bedömas om de har skäl att få stanna i EU. Annars ska de återvända till sina hemländer direkt.

Enligt EU-kommissionär Ylva Johansson har bara en tredjedel av alla som kommer till EU:s gräns asylskäl. Till exempel ska migranter som kommer från länder som har få accepterade asylansökningar avvisas direkt vid gränsen.

Madelaine Seidlitz är också oroad över risken att migranterna kommer sättas i förvar under tiden för screeningen och om de kommer få ett juridiskt ombud under asylprövningen.

– Det väcker många frågor och vi är mycket oroade.