Odlingsbråket

Misstänkt droghandel argument för att röja upp på odlingslotter

2:08 min
  • Ett bråk om odlingslotter har rivit upp känslor i Kalmar och flera Kalmarbor har känt sig utpekade och felaktigt anklagade.
  • P4 Kalmar kan nu berätta att obekräftade uppgifter om droghandel varit en av anledningarna till att politikerna lyfte frågan om att städa upp.
  • "Vi har varit tvungna att införa att man inte får prata med dem som är på odlingslotterna ensam – utan måste vara två personer", säger Christopher Dywik (KD), vice ordförande i servicenämnden.