Svenska kyrkan

Ströms pastorat gör sig av med flera kapell

2:16 min
  • Ströms pastorat har gjort sig av med flera kapell och församlingshem och det kan bli aktuellt med ännu fler fastighetsförsäljningar.
  • Det är Svenska kyrkan som just nu gör en historisk omfattande översyn av sina fastighetsinnehav, och alla församlingar och pastorat ska vara klara med sina så kallade lokalförsörjningsplaner senast den första januari 2022.
  • "Vi ska gå genom varenda liten kvadratmeter av lokalytor, driftskostnader, personalkostnader, och framförallt hur ofta vi använder respektive lokal", säger Kyrkoherde i Elisabeth Björklund, kyrkoherde i Strömsund.