Den segregerade skolan

Så ska Strängnäs lyckas med skolan

1:48 min
  • Bara tre kommuner i landet har högre andel friskolor än Strängnäs där nästan varannan elev går på en friskola.
  • Nu samtalar kommunen  tillsammans med friskolorna för att hitta lösningar på skolsegregationen och få en mer jämlik skola med bra undervisning för alla.
  • I Strängnäs tätort har friskolorna högre andel elever med förälder som läst vidare efter gymnasiet och lägre andel elever med utländsk bakgrund än de kommunala.