Svensk politik

Riksåklagaren: Bekymmersamt läge efter höstbudgeten

1:18 min

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har fått hård kritik för att Åklagarmyndigheten inte får några extra pengar i nästa års budget, som presenterades i måndags. Riksåklagaren Petra Lundh kommenterar nu budgeten.

– Som Riksåklagare får jag förhålla mig till det här, men det är klart att läget blir bekymmersamt. Vi kommer att klara nästa år, men det beror bara på coronasituationen, och att vi har fått ställa in all vår utbildningsverksamhet, och vi har en rätt omfattande utbildningsverksamhet, säger Petra Lundh.

Åklagarmyndigheten hade begärt ytterligare 50 miljoner kronor för nästa år. Men det blev inga extra pengar, konstaterar nu Riksåklagaren Petra Lundh.

– Kortsiktigt kan vi hantera den här situationen, men på ett par års sikt, om vi inte får något tillskott under 2022 och 2023, så kommer vi att behöva minska bemanningen för att få en budget i balans, säger hon.

Det kan i så fall handla om att personalstyrkan behöver minskas med ett 100-tal åklagare, trots att bemanningen skulle behöva utökas, enligt Petra Lundh. Åklagarna är högt belastade, säger hon.

– Vi gjorde en medarbetarundersökning alldeles nyligen, och den bekräftade bilden att åklagarna upplever att man har en allt för hög arbetsbelastning.