förnybar energi

Ingen anledning att tappa tron på förnybar energi enligt forskare

1:56 min

Forskare har länge tvistat om de förnybara energikällornas förmåga att ersätta fossila bränslen i den utsträckning som krävs för att nå klimatmålen. Nu tillkommer en ny studie till debatten.

Mark Diesendorf, energiforskare vid University of New South Wales visar i en ny studie i tidskriften Ecological Economics att synen att förnybar energi är otillräcklig ofta bygger på föråldrade uppgifter.

Han beklagar att den synen sprids i en färsk dokumentär.

- Den här filmen påstår att förnybar energi inte fungerar för att det går åt mer energi att tillverka tekniken som står bakom förnybar energi, än vad tekniken sedan kan generera på sin livstid, säger han.

Det gäller dokumentären Planet of the Humans, med den Oscarsbelönade filmaren Michael Moore som exekutiv producent. Enligt den går det åt mer energi, i form av fossila bränslen, för att bygga och underhålla sol- och vindkraftsanläggningar, än vad de ger tillbaka i elektricitet.

Det senaste decenniet har ett antal studier visat att avkastningen på de här energislagen är låg när man räknar i energienheter snarare än i pengar, så kallad nettoenergi-analys.

Men Mark Diesendorf menar att det här inte stämmer när nyare data används. I alla fall inte för storskaliga anläggningar i områden med mycket vind eller solsken.

På tio år har förnybar el blivit mycket billigare, delvis tack vare att det går åt mindre energi för att tillverka exempelvis solceller, som i sin tur blivit bättre på att omvandla solsken till el, menar han.

Han får medhåll av Marco Raugei som forskar om nettoenergi vid Oxford Brookes universitet.

– Jag ser inte några belägg för att den förnybara energin kommer att svika oss, förutsatt att omställningen av energisystemet genomförs med förnuft, säger han.


Källa: Diesendorf, M. och Wiedmann, T. "Implications of Trends in Energy Return on Energy Invested (EROI) for Transitioning to Renewable Electricity". Ecological Economics, 5 juni 2020. Doi: 10.1016/j.ecolecon.2020.106726