Nya turer

Antalet högskoleprov kan bli färre än utlovat nästa år

2:01 min

Höstens omdiskuterade högskoleprov som enbart ett begränsat antal deltagare får skriva kommer sannolikt leda till att det inte går att ta fram tre högskoleprov nästa år, som regeringen lovat. Den bedömningen gör den nationelle samordnaren för högskoleprovet, Peter Honeth.

– Min slutsats är att det är svårt att få fram tre prov under 2021.

Varför då?

– Det som vi skriver nu är det prov vi skulle ha skrivit i våras och för hösten har det ännu inte utvecklats något så det betyder att just nu finns det inte tillräckligt många prov, säger den nationelle samordnaren för högskoleprovet, Peter Honeth.

Turerna kring högskoleprovet tycks aldrig ta slut. I morgon bitti öppnar anmälan till höstens prov som av smittskyddsskäl maximalt 27 600 personer kommer att få skriva. Bara de som saknar ett giltigt provresultat sedan tidigare kommer den här gången komma i fråga. 

Ingen vet med säkerhet hur hårt söktrycket kommer att bli nästa gång, inför vårens prov. Omkring 70 000 hade anmält sig till det prov som ställdes in i våras, och bedömningen från UHR var i ett tidigt skede att omkring 100 000 personer skulle ha velat skriva provet nu i oktober.

När UHR i augusti meddelade att man tänkte ställa in höstprovet,  gav regeringen myndigheten i uppdrag att ta fram minst tre prov årligen de närmsta åren, detta för att alla som vill ska få chansen att skriva även om smittan fortsätter och det kräver social distansering.

Två prov skall vara framme till våren, sa högskoleminister Matilda Ernkrans i Ekot den 12 augusti.

– Uppdraget till UHR är att ta fram minst tre prov per kalenderår under 2021, 2022, 2023. Vi säger att två prov skall vara framme till våren, sade Matilda Ernkrans.

Men den preliminära bedömningen nu från den nationella samordnaren Peter Honeth, är alltså att detta inte kommer att gå i lås. Ett av proven används nu i höst och arbetet med att ta fram nya högskoleprov har försenats på grund av pandemin.

Samtidigt är han tydlig med att till våren ska alla som vill få skriva provet, även om det bara blir ett provtillfälle, men han tror att en sådan situation
kan bli problematisk.

– Ja, problemet om det bara blir ett prov är att det sannolikt blir en stor belastning med alla som vill skriva.

Då räknar du med att pandemin inte pågår längre eller är väldigt begränsad?

– Ja så är det ju, säger Peter Honeth.