Distansundervisning

MSB kände till risken med sabotage vid digitala föreläsningar

1:53 min

Flera av Sveriges universitet hade i våras problem med sabotage på digitala möten och föreläsningar på Zoom, och redan då varnade MSB för att det kunde hända.

När MSB i våras varnade för ett eventuellt intrång på videokonferensverktyget Zoom, fanns bara kända fall i USA. Men enligt en enkät som TT har gjort hade mer än hälften av de svarande universiteten varit med om att obehöriga tagit sig in och stört föreläsningar och andra digitala sammankomster.

På ett av universiteten ska till exempel amerikanska röster ha ropat ut rasistiska kommentarer under en disputation, rapporterade Ekot tidigare idag.

Ett annat lärosäte som utsatts är Karlstad Universitet.

– Då hade vi inte den rutinen på plats att stänga av möjligheten att dela material utifrån. Den har vi på plats idag, säger Mats Möller, IT-chef på Karlstad Universitet.

Allt eftersom har skolorna lärt sig hur man undviken att obehöriga tar sig in i digitala möte, säger Hedvig Kylberg som arbetar på enheten för operativ cybersäkerhet på MSB

– Precis så som många universitet har gjort så har man utbildad personalen i handhavandet av de här verktygen. Det har avhjälpt problemen, säger Hedvig Kylberg.

Exempel på åtgärder man kan vidta är att skicka inbjudningar via e-post direkt till de som ska vara med på mötet. Det går också att låta personer slussas in i mötet, i stället för att de direktansluter själva. En annan funktion är att begränsa befogenheterna för dem som deltar i Zoom-mötet, så att endast mötesorganisatören kan visa exempelvis bilder för deltagarna.

Sedan händelsen på Karlstad Universitet har man vidtagit flera av de här åtgärderna för att hindra att liknande ska hända igen.

– Idag känner vi oss trygga. Det här var i mars och därefter har vi haft både disputationer och föreläsningar och mig veterligen har inget liknande hänt igen, säger Andreas Nyström, doktorand i engelsk litteratur på Karlstad Universitet.