Distansundervisning

MSB varnade för risken med sabotage vid digitala föreläsningar

1:53 min
  • Flera av Sveriges universitet, däribland Karlstads univeritet, hade i våras problem med sabotage på digitala möten och föreläsningar på Zoom, och redan då varnade MSB för att det kunde hända.
  • Allt eftersom har skolorna lärt sig hur man undviken att obehöriga tar sig in i digitala möte, säger Hedvig Kylberg som arbetar på enheten för operativ cybersäkerhet på MSB.

  • "Precis så som många universitet har gjort så har man utbildad personalen i handhavandet av de här verktygen. Det har avhjälpt problemen", säger Hedvig Kylberg.