Ekonomi

Allt fler skulder hamnar hos Kronofogden

1:34 min

De senaste tre åren har Kronofogden fått ta emot allt fler krav på obetalda räkningar. Under de första sex månaderna i år ökar antalet ärenden med 11,5 procent. Även skuldernas storlek blir allt större.

– Det vi ser är att det går fort, snabbt och enkelt att låna pengar, att det härrör från kreditsamhället och övergången till ett allt mer digitalt sätt att genomföra transaktioner på, säger Rebecka Öhman är enhetschef på Kronofogden.

Årets första sex månader fick Kronofogden ta emot 644 000 krav på obetalda skulder, en 11,5 procentig ökning jämfört med i fjol. Antalet personer som inte inte betalar sina skulder i tid ökar också liksom det totala skuldbeloppet. Första halvåret 2020 fick myndigheten ta emot krav på över 11 miljarder kronor. Gruppen unga vuxna 18 till 25 år är något överrepresenterande och särskilt kvinnor.

Kronofogden ser ännu inga stora negativa effekter av coronapandemin, utan snarare en möjlig positiv utveckling säger Rebecka Öhman.

– Man försöker göra sitt för att hålla i pengarna helt enkelt. Det är också så att inkassobolagen är mer villiga att göra avbetalningsplaner för att man förstår att det är en svår period och att människor inte kan påverka sin situation just nu, säger hon.